Pénzügy

A pénzügy megtervezi a költségvetést, gondoskodik az előirányzat felhasználásáról, módosításáról, ellátja az intézmény üzemeltetési, fenntartási, működési feltételeinek biztosításához és a vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó feladatokat, gazdálkodik a személyi juttatásokkal és a munkaerővel, az operatív gazdálkodás keretében biztosítja az intézmény üzemeltetési, fenntartási, működési feltételeinek biztosításához kapcsolódó kötelezettségvállalás, ellenjegyzés, érvényesítés, utalványozás jogszabály szerinti megoldását. Kezeli a pénzeszközöket. Számviteli nyilvántartásokat vezet, beszámolókat készít. Kötelező adatszolgáltatásokat és ÁFA bevallást készít. A gazdálkodás inforrmációs rendszerének felhasználásával pályázatokat számol el.