Molekuláris Neurobiológia

43. csoport
Vezetője: Katona István


A szinaptikus kapcsolatok az agyi kommunikáció fő pontjai, ahol kémiai hírvivő molekulák közvetítik az információt egyik sejtről a másikra. A szinaptikus jelátvitel hatékonysága térben és időben nem állandó. Éppen ellenkezőleg, a jelátvitel változékonysága – plaszticitása – olyan alapvető jelenség, amely lehetővé teszi az információ tárolását, a tanulást és a környezeti ingerekhez való alkalmazkodást. Bár a klasszikus idegi jelátvivő anyagok (mint a glutamát és a GABA) szerepe alapvető a szinaptikus jelátvitelben, egyre több bizonyíték szól amellett, hogy a szinapszisok komplex funkcióik ellátásához további hírvivő molekulák arzenálját használják, melyek bonyolult jelátviteli útvonalakba rendeződnek. A kutatócsoport vizsgálatainak fő célja ezen új jelátviteli útvonalak azonosítása, felépítésük és élettani szerepük leírása. Ennek érdekében a csoport sokrétű technikák kombinációját alkalmazza, mint például a STORM szuper-rezolúciós mikroszkópia, konfokális és elektronmikroszkópia, single mRNS szöveti in situ hibridizáció, kettős patch-clamp elvezetésű elektrofiziológiai mérések. Vizsgálataink végső soron a szinapszis működésének jobb megértését szolgálják, és segítenek azonosítani azokat a szinaptikus jelátviteli folyamatokat, melyek az idegrendszer betegségeiben játszanak szerepet.


Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

A kutatási projektek a következő forrásokból valósulnak meg:

Nemzeti Agykutatási Program (A GPR12 receptor szerepe az idegi plaszticitási folyamatokban), az NKFIH Élvonal Kutatói Kiválósági Program (Klasszikus és új típusú kannabinoid jelátviteli folyamatok nanoskálájú molekuláris sokfélesége és neuropszichiátriai jelentősége), valamint az amerikai National Institute of Health pályázatai (Cannabinoid control of epilepsy; Mechanisms underlying radiation and chemotherapy induced cognitive impairment; Neurodevelopmental effects of THC on the VTA dopamine system and behavior).

A csoport angol nyelvű honlapjának elérhetősége: katonalab.hu

Munkatársak:

NévBeosztás
Balla Gyulatudományos segédmunkatárs
Barti Benjámintudományos segédmunkatárs
Horváth Esztertudományos munkatárs
Katona Istvántudományos tanácsadó, csoportvezető, osztályvezető
Kenesei Katatudományos munkatárs
Kisfali Mátétudományos munkatárs
László Zsófiatudományos segédmunkatárs
Lele Zsolttudományos főmunkatárs
Miczán Vivientudományos segédmunkatárs
Pintér Balázstudományos műszaki ügyintéző
Prokop SusannePhD hallgató
Tischler Erikaasszisztens
Vámosi MártonTDK hallgató
Zöldi MiklósPhD hallgató