Mikroszkóp Centrum

Vezetője: Barna László


A humán genom projekt a 21. század elején az emberi génkészlet feltérképezésével felbecsülhetetlen információhoz jutott. Korunk legnagyobb kihívása ezen információk feldolgozása és értelmezése. A posztgenomikus biológia azt a nagyívű feladatot tűzte ki maga elé, hogy megértse a körülbelül 21000 lehetséges gén és a működésüket szabályozó szinte megszámlálhatatlan módosító elem miként hangol össze és működtet komplex biológiai rendszereket a sejt fiziológiától kezdve a viselkedésig. Ezek mellett a mai biológia másik fontos feladata, hogy a legkülönbözőbb betegségek molekuláris biológiai hátterét feltárja. E két cél eléréséért tett óriási erőfeszítések új, hatékonyabb és szelektívebb gyógyszerek kifejlesztését teszik majd lehetővé. A biológiai tudományok önmagukban nem képesek ezeket a távlati célokat elérni és mindenképpen szükség van az egyéb természettudományos diszciplínákra is. Ilyen tudományág az optikai mikroszkópia is és ezen belül a fluoreszencia mikroszkópia. A mai metodikák egyre jobb térbeli és időbeli felbontást tesznek lehetővé, egyre rugalmasabbak és egyre megbízhatóbb környezetet biztosítanak akár hosszú távú élő kísérletekhez is. Ami a legfontosabb talán, hogy az előzőek mellett lehetőséget biztosit az eredmények kvantifikálására. Természetesen ehhez elengedhetetlenek olyan élettudományoktól származó felfedezések is mint a fluoreszcens fehérjék, amikkel egyedi fehérjéket tudunk célzottan megjelölni. Ezeket a jelölt fehérjék sorsát pedig mikroszkópok segítségével tudjuk követni az élő szervezetben és így megismerhetjük például azok szerepét, kölcsönhatásaikat és dinamikai viselkedésüket is.

Ahogy a különböző mikroszkópos technikák fejlődnek a kísérleti rendszerek egyre összetettebbeké válnak. Emiatt a kutatóintézeteknek azzal a kihívással kell szembenézniük, hogy a rendelkezésükre álló bonyolult rendszereket együttesen üzemeltessék úgy, hogy a végfelhasználók széles köre tudjon azokhoz hozzáférni a megfelelő szakmai támogatás mellett. Ezért 2010 tavaszán a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet (KOKI), a Nikon Ausztria GmbH és az Auro-Science Consulting Kft. létrehozta a Nikon-KOKI Mikroszkóp Központot. Ehhez a rendkívül gyümölcsöző együttműködéshez a Nikon Ausztria csúcstechnológiát képviselő mikroszkópiás hardver és szoftver eszközökkel, az Auro-Science Consulting a rendszerek karbantartásához és fejlesztéséhez adott magas szintű technikai támogatással járult hozzá. A KOKI a központ indulásához egy új 126 nm-es dedikált laboratóriummal és jó néhány kísérleti elrendezéssel járult hozzá. A Nikon-KOKI Mikroszkóp Központ küldetése, hogy magas szinten támadassa a KOKI-ban folyó iránymutató kutatási tevékenységeket. A KOKI tudományos munkatársainak ez egyedülálló lehetőséget jelent, hogy sikeresen alkalmazzák ezeket a csúcstechnológiás módszereket a Nikon és az Auro-Science szakmai támogatása mellett, annak érdekében hogy idegtudományok területén új celluláris és molekuláris mechanizmusokat valamint fiziológiás és patofiziológiás folyamatokat fedezzenek fel.

A központ keretein belül jelenleg összesen 6 mikroszkópos rendszer található:

  1. A1R konfokális mikroszkóp
  2. C2 konfokális mikroszkóp
  3. N-STORM-C2 korrelatív konfokális és szuper-rezolúciós mikroszkóp
  4. C1 konfokális mikroszkóp/Patch-clamp rendszer
  5. Spinning Disk konfokális mikroszkóp/Patch-clamp rendszer
  6. A1RMP két-foton mikroszkóp/ Patch-clamp rendszer

Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

A csoport angol nyelvű honlapjának elérhetősége: koki.hu/ncoe

Munkatársak:

NévBeosztás
Barna Lászlószakmai vezető, tudományos segédmunkatárs
Vági Páltudományos munkatárs