Központi Sejtbiológiai Laboratórium

Vezetője: Dénes Ádám

A Sejtbiológiai Központ (SBK) in vitro sejttenyésztési és sejtanalitikai technikákat, steril eszközöket, anyagokat, és infrastruktúrát biztosít az intézetben végzett kutatásokhoz, valamint tanácsadással segíti a kutatók munkáját. Emellett, a Központ működteti a tenyésztett és/vagy szövetekből izolált sejtek, sejtalkotók molekuláris szintű fenotipizálásához szükséges áramlási citofluorimétert (BD FACSVerse), valamint a közeljövőben beszerzésre kerülő “Cell Imaging Multi-mode reader”-t, mely fluoreszcensen jelölt élő sejtek nyomon-követésére és klasszikus kolorimetriás/fluorimetriás és lumineszcens mérésekre egyaránt alkalmas. A Központ szolgáltatásait külsős felhasználók is igénybe vehetik.