Idegi Jelátvitel

35. csoport
Vezetője: Makara Judit


Az Idegi Jelátvitel Kutatócsoport 2011-ben alakult. Csoportunk célja annak megértése, hogy az idegsejtek dendritjeinek és dendrittüskéinek aktív, feszültségfüggő tulajdonságai hogyan járulnak hozzá a sejtek és az általuk alkotott hálózat információfeldolgozó képességéhez.

Az emlős idegsejtek nagy része sok ezer szinaptikus bemenetet (inputot) kap, melyek a kiterjedt dendrifán helyezkednek el. A dendritek passzív és aktív elektromos tulajdonságai jelentősen befolyásolják a szinaptikus inputok feszültségválaszainak összegzését. In vivo kutatások igazolták, hogy bizonyos kérgi idegsejttípusok kimenő aktivitását és kódolási tulajdonságait nagyban meghatározzák a dendritek által létrehozott aktív nemlineáris feszültségválaszok. A dendritműködés molekuláris elemeinek megismerése ezért elengedhetetlen a kognitív funkciókkal és viselkedéssel kapcsolatos hálózati komputációk megértéséhez.

A dendritek és dendrittüskék nemlineáris tulajdonságai részben a membránjukban kifejeződő feszültségfüggő ioncsatornáknak köszönhetők. Ezek az ioncsatornák bizonyos korrelált inputmintázatok beérkezése esetén aktiválódhatnak, és megváltoztathatják a dendrit – és ezáltal esetleg a sejttest – feszültségválaszát. Ez lehetővé teszi a sejt számára, hogy bizonyos tér- és időbeli inputkombinációkat specifikusan felismerjen, feldolgozzon, illetve válaszoljon ezekre. A sejt ioncsatornák aktivitásfüggő szabályozása pedig az egész rendszert dinamikusan változtathatóvá teszi.

Kísérleteinkben in vitro és in vivo multifoton képalkotó és input stimuláló módszerek valamint elektrofiziológiai mérések kombinálásával igyekszünk megérteni a rágcsáló hippokampusz principális sejtjeinek dendritikus jelfeldolgozó mechanizmusait, és ezek jelentőségét a tanulás és emlékezés folyamataiban.


Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

Kutatásunkat jelenleg a következő pályázatok támogatják:

  • ERC Consolidator Grant
  • Howard Hughes Medical Institute, International Research Scholar grant
  • NKFIH K17 pályázat
  • FLAG-ERA HBP konzorcium pályázat
  • NKFIH PD pályázat (Ujfalussy Balázs)
  • NKFIH FK pályázat (Ujfalussy Balázs)

A csoport angol nyelvű honlapjának elérhetősége: makaralab.koki.hu

Munkatársak:

NévBeosztás
Makara Juditcsoportvezető, tudományos főmunkatárs
Nyilas Ritatudományos munkatárs
Snezana Raus Balindtudományos munkatárs
Andrásfalvy Bertalantudományos főmunkatárs
Magó ÁdámPhD hallgató
Kis Noémitudományos ügyintéző
Lükő Balázstudományos ügyintéző
Varga-Németh Zsófiaasszisztens
Szamosfalvi KataTDK hallgató