Idegélettan

33. csoport
Vezetője: Nusser Zoltán


Az idegsejtek legalapvetőbb feladata a szinaptikus bemenetek összegzése és tovaterjedő kimenő jelekké, azaz akciós potenciálokká alakítása. Dr. Nusser Zoltán laboratóriumának legfőbb célkitűzése megérteni, hogy az azonosított preszinaptikus idegsejtek hogyan szabadítják fel neurotranszmittereiket; hogy a felszabadult neurotranszmitterek miként aktiválják posztszinaptikus receptoraikat; és hogy az így kialakult posztszinaptikus potenciálok miként összegződnek és alakítanak ki akciós potenciált.
Különböző molekuláris-, neuroanatómiai-, in vitro elektrofiziológiai, képalkotó/ kétfoton pásztázó mikroszkópia és in sziliko modellező módszerek alkalmazásával a Celluláris Idegélettan Laboratórium négy fő projekttel foglalkozik:

  1. A kérgi serkentő és gátló szinapszisok molekuláris, strukturális és funkcionális sokszínűségének feltérképezése és ezek hátterében álló molekuláris folyamatok meghatározása úgy, mint a transzmitter-felszabadulás rövidtávú plaszticitása, vagy például a posztszinaptikus receptor aktiváció nagyságának megértése.
  2. Az idegsejt-felszín molekuláris térképének elkészítése. Ez a különböző ligand-, és feszültségfüggő ioncsatorna alegységek eloszlásának és sűrűségének meghatározását jelenti, melyeket azonosított idegsejtek meghatározott szubcelluláris kompartmentumaiban vizsgálunk, kvantitatív fény- és elektronmikroszkópos immunolokalizációs technikák, in vitro elektrofiziológia és kétfoton pásztázó mikroszkópia segítségével.

Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

A csoport angol nyelvű honlapjának elérhetősége: nusserlab.hu

Munkatársak:

NévBeosztás
Nusser Zoltánkutatóprofesszor
Holderith Noémitudományos főmunkatárs
Lőrincz Andreatudományos főmunkatárs
Szőnyi Andrástudományos főmunkatárs
Sümegi Mátétudományos munkatárs
Karlócai Ritatudományos munkatárs
Oláh Gáspártudományos munkatárs
Bálint Flóratudományos segédmunkatárs
Herédi Judittudományos segédmunkatárs
Kókay Bencelaboratóriumi asszisztens
Rónaszéki Dóratudomáyos műszaki ügyintéző
Mohammad Aldahabitechnikus