Endokrin Neurobiológia

21. csoport
Vezetője: Liposits Zsolt


A kutatócsoportban folyó neuroendokrinológiai vizsgálatok célja az előagy bazális részébe ágyazott idegi hálózatok vizsgálata, melyek a reprodukció szabályozásában és a sikeres reprodukcióhoz szükséges homeosztatikus és környezeti információk integrálásában kulcsszerepet játszanak. Az idegi hálózatok kapcsolatrendszerének és működésének feltárása in vivo (rágcsálók) és in vitro (sejtvonalak, szövetszeletek) modell rendszereken, valamint post-mortem humán agyszöveti mintákon zajlik, funkcionális morfológiai (immuncitokémia, elektronmikroszkópia, in situ hibridizációs hisztokémia), elektrofiziológiai (patch clamp módszer) és molekuláris biológiai (rekombináns módszerek, microarray, RT-qPCR technika) módszerek ötvözésével.

Jelentős eredményünk ezen a téren a GnRH neuronok kisspeptin neuronokkal kialakított reciprok szinaptikus kapcsolatának leírása, valamint a GnRH neuronhálózat néhány, circadián (vasopressin-kisspeptin) és metabolikus ((ghrelin, glucagon-like peptide 1, secretin) szignált közvetítő afferensének azonosítása. E vizsgálatok szervesen kapcsolódnak a táplálkozást szabályozó különféle hypothalamikus és limbikus vezérlőközpontok kutatásához, melyet évtizedes együttműködés keretében neves európai kutatócsoportokkal sikerrel folytatunk.

A hypothalamo-hypophysealis-rendszer szabályozása alatt álló ivarmirigyek által termelt hormonok genomiális és nem-genomiális hatásait is vizsgáljuk, nemcsak a hypothalamikus szabályozókörön belüli pozitív és negatív feed-back hatások vonatkozásában, hanem a közvetlen szabályozó körön kívül eső agyi régiókban is, így a frontális agykéregben és a hippocampusban. A kutatás egyik fő iránya az ösztrogén hormonhatások receptoriális és molekuláris mechanizmusainak megértése, különös tekintettel a negatív- és pozitív feedback alatt jelentkező retrográd szignalizációs változásokra, amelyeken keresztül a GnRH neuronok befolyásolni tudják a neuronális inputjuk hatékonyságát. Vizsgálati eredményeink mutatták meg, hogy a GnRH idegsejtek endogén kannabinoidok és nitrogén oxid termelése révén a pozitív és a negatív feed-back szabályozás alatt eltérő módon befolyásolják GABAerg és glutamáterg bemeneteiket.

A csoport újabb kutatási területe a bazális előagyi cholinerg szignalizáció potenciális kapcsolódási pontjait és szerepét vizsgálja a szaporodás szabályozásában. Fontos megfigyelésünk, hogy a bazális előagyi cholinerg neuronok a felszálló serkentő retikuláris rendszer mellett, agytörzsi glicinerg afferentációban is részesül, melynek szerepe lehet a kísérleti állatok szexuális magatartás alatti figyelmének, éberségének befolyásolásában.


Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

Munkatársak:

NévBeosztás
Csillag VeronikaPhD hallgató
Kalló Imretudományos főmunkatárs
Liposits Zsolttudományos tanácsadó, csoportvezető, osztályvezető
Mahendran VarmanMTA fiatal kutató
Nagy Krisztinalaboratóriumi asszisztens
Turek Mártaadminisztratív asszisztens
Vastagh Csabatudományos főmunkatárs