Endokrin Neurobiológia

21. csoport
Vezetője: Liposits Zsolt


A Laboratóriumban folyó neuroendokrinológiai kutatások in vivo (rágcsálók) és in vitro (sejtvonalak, szövetszeletek) modell rendszerek, valamint post-mortem humán agyszöveti minták alkalmazásán alapulnak. A funkcionális morfológiai (immuncitokémia, elektronmikroszkópia, in situ hibridizációs hisztokémia), elektrofiziológiai (patch clamp módszer) és molekuláris biológiai (rekombináns módszerek, microarray, RT-qPCR technika) módszerek alkalmazásából nyert tudományos információk és eredmények ötvözése révén elsősorban a szaporodást szabályozó hypothalamo-hypophysealis-gonád rendszer működését és szteroid hormonok agyszövetre kifejtett genomiális és nem-genomiális hatásait vizsgálják. A kutatás egyik fő iránya az ösztrogén hormonhatások receptoriális és molekuláris mechanizmusait vizsgálja, különös tekintettel a gonadotroph hormone-releasing hormone (GnRH) termelő idegsejtek neuronális és hormonális szabályozására, valamint a pozitív és negatív ösztrogén visszacsatolási mechanizmusokra. Ez a kutatás kiterjed további ösztrogén-receptív neuronrendszerek és ösztrogén által szabályozott gének tanulmányozására is rágcsáló és humán agyban, elsősorban a frontális agykéreg és a hippocampus területén. Jelentős eredmény ezen a téren a GnRH neuronok ösztrogén érzékelésének leírása és a béta típusú ösztrogén receptor szelektív jelenlétének kimutatása a sejtekben, mely jelenség meglétét sikerült emberben is megerősíteni. Egy további kutatási vonal a GnRH neuronok glutamáterg fenotípusának felfedésével és az együtt szintetizálódó glutamát fiziológiai szerepének megismerésével foglalkozik. Anatómiai és elektrofiziológiai vizsgálati eredmények mutatták meg, hogy a GnRH idegsejtek endogén kannabinoidok és nitric oxid termelése révén befolyásolni képesek GABAerg bemeneteiket. A munkacsoport legújabb eredményei arra utalnak, hogy a hypothalamus GnRH idegsejtjei számos metabolikus hatás (ghrelin, glucagon-like peptide 1) közvetlen érzékelésére is képesek. Európai kutatócsoportokkal évtizedes együttműködés keretében vizsgálják a táplálkozást szabályozó különféle hypothalamikus és limbikus vezérlőközpontok szerepét rágcsáló és humán agyban egyaránt.


Részlet a 2015-ös intézeti ismertetőből.

Munkatársak:

NévBeosztás
Bálint Flórafiatal kutató
Farkas Imretudományos főmunkatárs
Hrabovszky Eriktudományos tanácsadó, intézményi TDK és PhD megbízott
Kalló Imretudományos főmunkatárs
Liposits Zsolttudományos tanácsadó, csoportvezető, osztályvezető
Sárvári Miklóstudományos főmunkatárs
Skrapits Katalintudományos munkatás
Takács Szabolcs Ferencfiatal kutató
Turek Mártaasszisztens
Vastagh Csabatudományos főmunkatárs
Csillag VeronikaTDK hallgató
Götz Balázs GergőTDK hallgató