Kuffler pályázatok 2022

2021. november 16.

Somogyi Péter professzor 2012-ben elnyerte a Semmelweis Budapest Award kitüntetést. A díjjal járó 10 ezer EUR, mely a Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány induló vagyonaként szolgált, az eltelt évek alatt a pályázat céljával egyetértő támogatók adományainak köszönhetően többszörösére nőtt.
Az első pályázatot 2013-ban hirdették meg élettudományi (agrár, biológiai, orvosi) területen kutatómunkát végző és kiemelkedő teljesítményt nyújtó TDK hallgatók támogatására, és 2019-ig összesen 39 Kuffler ösztöndíjat ítélt oda az alapítvány kuratóriuma.
Kuffler Mentordíjjal ismerte el az Alapítvány azoknak a középiskolai tanároknak a munkáját, akikre az ösztöndíjat elnyert hallgatók 2017-19 között tehettek javaslatot.

A világjárvány miatt 2020-21-ben az Alapítvány szüneteltette működését, a kuratórium döntése alapján viszont a jövő évre az eddigieknél szélesebb körben hirdet meg pályázatokat a Kárpát-medencében élő, magyar nyelven tanuló és kutató hallgatók, fiatal kutatók számára.

Kuffler Mentordíj: Kiemelkedő teljesítményű középiskolai biológia tanárok munkájának elismerése. A tanárok jelöléséhez legalább három, jelenleg egyetemista/TDK/PhD hallgató ajánlása szükséges. A díj összege: 500 ezer Ft.

Kuffler Ösztöndíj TDK hallgatók számára: kiemelkedő teljesítményt nyújtó TDK hallgatók elismerése. Olyan hallgatók pályázhatnak, akik legalább egy éve már TDK hallgatóként végzik kutatásaikat, és még egy évig TDK hallgatók lesznek. A díj összege: 500 ezer Ft.

Kuffler Ösztöndíj PhD hallgatók számára: kiemelkedő teljesítményt nyújtó PhD hallgatók elismerése. A díj összege: 700 ezer Ft.

Kuffler Kutatási pályázat: kiemelkedő teljesítményt nyújtó PhD hallgatók kutatásainak támogatása. Olyan PhD hallgatók jelentkezhetnek, akik nem pályáznak a PhD hallgatók számára kiírt Kuffler ösztöndíjra, és várhatóan még legalább egy évig jelenlegi laboratóriumukban folytatják kutatásaikat. A pályázat összege: 2 millió Ft. Ebből 1.5 millió Ft fordítható kutatási költségekre (dologi kiadások, műszerek) és 0.5 millió Ft személyi juttatásokra (pl. konferencia utazás).

Kuffler Publikációs Díj: Kiemelkedő tudományos munka elismerése. Olyan fiatal kutatók pályázhatnak, akiknek meghatározó szerepük volt (a közleményben első/utolsó/levelező szerzőség) egy jelentős felfedezésben, amit egy kiemelkedő publikációban közöltek. Pályázhatnak TDK és PhD hallgatók, valamint fiatal posztdoktori kutatók a PhD megszerzését követő első 2 évben. A díj összege: 500 ezer Ft.

A pályázatok beküldési határideje: 2022. január 31.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2022. március 31.

A pályázati felhívások és a pályázati űrlapok napokon belül felkerülnek a Stephen W. Kuffler Kutatási Alapítvány honlapjára.