Vizi professzor úr a Szent István-rend kitüntetettje

2021. augusztus 24.

"DR. VIZI E. SZILVESZTER Széchenyi-nagydíjas és Széchenyi-díjas orvos, farmakológus, a Magyar Corvin-lánc birtokosa, a Magyarország Barátai Alapítvány elnöke, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja és korábbi elnöke, a Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet professor emeritusa, kutatói pályafutásáért, a magyar tudomány jó hírnevét világszerte erősítő eredményeiért, oktatói munkásságáért, valamint a tudományos ismeretterjesztésben vállalt kimagasló szerepe elismeréseként a Magyar Szent István Rend kitüntetésében részesült."

Augusztus 20-án mindenki hallhatta, láthatta, amint Vizi professzor úr átveszi a legrangosabb állami kitüntetést. Az azóta eltelt pár nap alatt a hírt hosszabb-rövidebb formában, több esetben interjúval is kiegészítve, igen sok internetes oldalon is olvasni lehetett.

El kell ismerni, olyan neves, nemzetközi szinten elismert, Máltától Japánig több országban is kitüntetett tudósról és közéleti szereplőről, külföldi akadémiák tagjáról (londoni Európai Akadémia (Academia Europaea), salzburgi Európai Tudományos és Művészeti Akadémia) és tiszteleti tagjáról (Belga Királyi Orvosi, Oroszországi Orvostudományi, Krakkói Tudományos Akadémia, és a Román Akadémia) nehéz sok újat írni, és nem lehet könnyű dolga a kitüntetéseket évente átadónak, illetve az ünnepi beszédet megfogalmazónak.
Valamiképp azonban mégis meg kell próbálnunk nekünk is kifejezni köszönetünket és elismerésünket, két okból is. Elsőként azt említeném, amit maga Professzor úr is kiemelt egyik interjújában, hogy "a kitüntetéssel a magyar tudomány szereplőit is díjazták". Ezzel egyet kell értenünk, hiszen mellette a másik kitüntetett Lovász László volt, szintén világhírű tudós, és - embert próbáló időszakban - az MTA elnöke.
A másik megemlítendő ok, főképp intézetünkben régóta itt dolgozók számára, szintén nyilvánvaló.
Vizi professzor úr az 1989-2002 közötti években a KOKI igazgatója volt. Új kutatók jöttek meghívására, köztük volt igazgatónk, a most MTA elnök Freund Tamás, jelenlegi igazgatóságunk tagjai - Sperlágh Beáta, Acsády László, Nusser Zoltán -, új csoportok alakultak, átalakult az intézet kutatási profilja. A mai eredményesség, hírnév alapját ez az időszak vetette meg. Ezért ma is hálás lehet mindenki, aki itt dolgozik.

A díjátadón Áder János köztársasági elnök a máig legnagyobbnak tartott magyar fizikust, az Einstein által a fizika fejedelmének nevezett Eötvös Lorándot idézte a kitüntetetteket méltató beszédében: ". . .csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért, ha igazi tudósok és – amint kell – jó magyarok akarunk lenni, úgy a tudomány zászlóját olyan magasra kell emelnünk, hogy azt határain túl is meglássák, és megadhassák neki az illő tiszteletet”.
Nem árt, ha ezt egyetlen kutató sem felejti, akkor sem, ha mindenki hasonló magaslatokra nem ér el.

Gratulációnk és köszönetünk mellé hadd csatoljunk egy másik idézetet attól az Eötvös Lorándtól, aki nem csak kivételes fizikus, de pedagógus, kultúrpolitikus és tudományszervező is volt. Tesszük ezt abban a reményben, hogy ez Professzor Úr életére is igaz.
"Az igazi természettudós ... örömöt talál magában a kutatásban, s azokban az eredményekben, melyeket az emberiség jólétének előmozdítására értékesít."