Vasdiploma

2018. október 9. Kittel Ágnes

Nem sokan dicsekedhetnek azzal, hogy ismernek valakit, aki nem csak vasdiplomával rendelkezik, de olyan vasegészséggel is, ami lehetővé teszi, hogy 93 évet meghaladó kora ellenére rendszeresen bejár dolgozni. Természetesen a mi Dezső bácsinkról, azaz dr. Szabó Dezsőről van szó, akit megillet a Tanár Úr megszólítás ill. a professor emeritus cím is, de megillet főképp a tisztelet az életútért, amit megtett, sőt, a szeretet is azért, ahogy itt él és dolgozik közöttünk.

Dezső bácsival, aki ugyan nevezetes történeteiről és jó humoráról, de még inkább arról, hogy akkurátus ember, aki szereti a rendszerességet és a rendet, vasdiplomájának átvétele alkalmából beszélgettünk. Az első kérdés természetesen az első diploma átvétele volt.

- 1953-ban több százan végeztünk a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán. Ötven évvel később - 2003-ban – arany-, majd ezt követően 2013-ban gyémántoklevelet kaptunk. Ekkor már csak 103-an voltunk. Ebben az évben - 65 évvel első diplománk kézhezvétele után - már csak 18-unknak küldhettek meghívót. Érdeklődéssel megyek az ünnepségre, mely 2018. október 13-án lesz. Néhány volt kollégám arcára, hangjára most is emlékszem. Kíváncsi vagyok, kiket ismerek fel közülük.

Kattintson a képre

- Ma, amikor annyian rettegnek az öregségtől, Dezső bácsi valósággal "cégünk reklámja“ lehet. Törekedett-e valaha is arra, vagy tett-e tudatosan bármit is azért, hogy ilyen remek kondícióban maradjon?

- Ami koromhoz képest kielégítő munkabírásomat illeti, nincs más magyarázatom, mint a kedvező genetikai háttér. Figyelembe vehető még a mértékletes étkezés is. Tréfásan szoktam emlegetni, hogy az érettségimen hordott öltönyömet még most is begombolva tudom viselni.

- Nem váltogatta munkahelyeit, a KOKI-nak immár 55 esztendeje tagja. Hogyan került ide?

- Első munkahelyemen - 1953-tól - a Budapesti Orvostudományi Egyetem I.sz. Kórbonctani és Kísérleti Rákkutató Intézetében, tíz évet töltöttem. Oktató- és kutatómunkát végeztem, és megszereztem a kórbonctani és kórszövettani szakvizsgát. A kandidátusi értekezésem tárgykörébe tartozó kísérleti munkák nagy részét fény- és elektronmikroszkópos vizsgálatokkal nyert eredmények képezték. Ennek tulajdonítom, hogy 1963-ban az épülőfélben lévő KOKI szervezői - akik ismerték a mikroszkópia terén végzett munkásságomat - állásajánlattal kerestek fel, mondván, vállaljam el az új épületben létesítendő elektronmikroszkóp laboratórium szervezését és vezetését.
Igent mondtam, és nem bántam meg.

- Meg tudta-e valósítani mindazt, amiért idejött? Elégedett-e azzal, amit elért?

- A múltba visszatekintve úgy gondolom, hogy terveim többségét megvalósítottam. Az évtizedek során minden munkahelyi "korszakváltásnak" tanúja voltam, de munkámat ezek alatt is zavartalanul folytathattam. Szakmai előmenetelem kedvem szerint alakult, bár ma úgy érzem, ez akkor sem szenvedett volna csorbát, ha közben szabadidőmmel jobban gazdálkodom. Időnként ugyanis - talán túlzott megfelelési kényszerből - heteket, hónapokat tékozoltam el, ahelyett, hogy hozzátartozóimmal és barátaimmal töltöttel volna több időt.

- Korszakokat kísérhetett figyelemmel, irányzatok tündöklését és hanyatlását látta, tud-e a múltból bármi olyan tanulságot levonni, ami felgyorsult napjaink embere számára is mértékadó, útmutató lehetne?

- Életfilozófiám mottója: “Törekedjünk a dolgok fokozatos megközelítésére, mert türelemmel végzett lelkiismeretes munkával csaknem minden elérhető.” Napjaink embere számára is ezt tartom útmutatónak.

- Az elektronmikroszkópia hazai hőskorának egyik főszereplője volt.
Követi-e még fejlődését ill. mit tart a legfontosabb eredményeknek és fejlesztéseknek ezen a területen?

- A fény- és elektronmikroszkópia technikai fejlődését ma is érdeklődéssel követem. Az előrehaladás főképp a digitalizációnak, az automatizációnak, az új képalkotó eljárásoknak, korszerű szenzoroknak és az új kontrasztnövelő eljárásoknak köszönhető.

- Eszébe jutott már valamilyen munkája a KOKI kiváló új mikroszkópjaival kapcsolatban?

- Mostanában nosztalgiával gondolok a régi, hagyományos eljárásokra. Közben azon tűnődöm, hogy a múltból megőrzött néhány kedvenc preparátumomból egy-egy kiváló új mikroszkóppal még mi mindent tudnék kihozni.