Tudományos kapcsolatok

Vendégkutatók:

A kutatók közül sokan néhány évet külföldön töltöttek vezető amerikai vagy európai laboratóriumokban, ahonnan magukkal hozták az ott tanult fortélyokat, módszereket. Hazatérve továbbra is jó kapcsolatokat ápolnak külföldi kollégáikkal, amelynek eredménye sok közös közlemény, külföldi pályázati források elnyerése, valamint részvétel különböző nemzetközi projektekben. Kutatócsoportjaink közel húsz ország mintegy száz együttműködő kutatóhelyével tartanak kapcsolatot, amelyekkel közös publikációk, közös pályázatok, szerződések, támogatások fűzik őket össze.

A környező országok 10-15 vendégkutatója dolgozik az Intézetnél, sokan közülük a határon túl élő magyarság képviselői. Vizi E. Szilveszter külön programot szervezett a határon túl élő magyarok képzésének finanszírozására. Sok kutató érkezik Nyugat-Európából, valamint a tengerentúlról, az USA-ból és Japánból is, akik a munkájukhoz, tanulmányukhoz szükséges - hazai vagy nemzetközi alapokból származó - pénzügyi forrást biztosítva igyekeznek elsajátítani az Intézetben kifejlesztett módszereket, valamint az egyedülálló gondolkodásmódot.

Együttműködések a gyógyszeriparral:

Az Intézetnek hagyományosan jó kapcsolata van a gyógyszeriparral. A gyógyszeriparral történő együttműködések kutatási fejlesztési megbízási szerződések, közös pályázati nagyprojektek formájában, továbbá a kutatói témajavaslatok ipari partner részéről történő befogadása útján valósulnak meg. Mindháromra van példa érvényes együttműködéseink között (8. tábla).

Jelenleg a Richter Gedeon, az EGIS és a TEVA Gyógyszergyárral vannak szerződéseink, szám szerint nyolc. Általában gyári szerződésekből származik a költségvetésen kívüli bevételeink 8-10%-a. Ezek keretében gyógyszervizsgálatokra alkalmas kutatási modelleket (pl. epilepszia, ischaemia) alkalmazunk, gyári készítményeket vizsgálunk. Az ígéretes alapkutatási eredmények esetleges ipari hasznosítását is célzó együttműködésünk is. Az együttműködésbe beletartozik a gyári partnerek számára szakmai elemzések készítése, konzultáció is. Az ipari szférával meglévő sokrétű és jó kapcsolat lehetővé teszi a fejlesztő fázisba átvihető alapkutatási eredményeink közvetlen felhasználását a gazdasági (pl. gyógyszergyári) szférában.

Hazai kapcsolatok:

PhD képzés: Semmelweis Egyetem, ELTE
Graduális képzés: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Információs Technológiai Kar; Szent István Egyetem
Hazai kollaboráció: OITI, Epileszia Centrum, MTA Pszichológiai Intézet, Magyar Tudományos Akadémia - Semmelweis Egyetem Neuromorfológiai Laboratórium, Semmelweis Egyetem Élettani Intézet, Semmelweis Egyetem Genetikai, Sejt és Immunbiológiai Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Élettani Tanszék, Eötvös Loránd Tudományegyetem Proteomikai Laboratórium, Eötvös Loránd Tudományegyetem Biofizikai Tanszék, Szent István Egyetem, Gödöllő, ELTE Élettani és Neurobiológiai Tanszék; ELTE Biológiai Fizika Tanszék; ELTE-MTA Peptidkémiai Kutatócsoport; MBK; SE Biokémia Intézet; MikroVakuum Kft, MetriMed Kft., SoftFlow Hungary Kft, Creative Cell Kft., Mezőgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllő


Nemzetközi kapcsolatok:

University College London, UK; Biozentrum University of Basel, Svájc; Rutgers University, Newark NJ, USA; Université Louis Pasteur, Strasbourg, France; Centre de Recherche Université Laval-Robert Giffard, Quebec, Canada; IRIBHN, Belgium; University College London UK; University of California, Irvine, USA; University of Heidelberg, Germany; University of Washington, Seattle, USA; University of California, Los Angeles, USA; Oxford University, UK; NIPS, Okazaki, Japan; MRC ANU, Oxford University, UK; RIKEN Brain Science Institute, Japán; University of Zurich, Switzerland; University of Bonn, Germany; Queen's University, Kingston, Ontario, Canada; University of Hedielberg Germany; École Normale Superieure, Paris; Unité de Génétique des Déficits Sensoriels, Institut Pasteur, France; Nathan Kline Institute, Orangeburg, USA; School of Biomedical Sciences and Department of Biochemistry and Molecular Biology, University of Leeds, Leeds, UK; Rudolf-Boehm-Institute of Pharmacology and Toxicology, University of Leipzig, Germany; Center for Neuroscience of Coimbra, Institute of Biochemistry, Faculty of Medicine, University of Coimbra, Portugal; Simon Fraser University, Burnaby, Canada; Tupper Research Institute and Department of Medicine, Division of Endocrinology, Diabetes, Metabolism and Molecular Medicine, New England Medical Center, Boston, MA; Thyroid Section, Division of Endocrinology, Diabetes and Hypertension, Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School, Boston, MA; Miller School of Medicine, University of Miami, Division of Endocrinology, Diabetes and Metabolism; William Harvey Research Institute, Barts and the London Medical School, London; Department of Anatomy, Hokkaido University School of Medicine, Sapporo, Japan; Max Planck Institute of Psychiatry, Munich, Germany; King's College London, UK; Dipartimento di Endocrinology ed Oncology Molecular e Clinical, Faculty did Medicinal e Chirurgic, University deli Study did Napoleon, Naples, Italy; Department of Translational Neurobiology, NeuroSearch A/S, Denmark School of Medicine, Nagoya City University, Nagoya, Japan; Choju Medical Institute, Fukushimura Hospital, Toyohashi, Japan, Salk Institute USA, University of Manchester, UK, University of Bristol, UK, University of Murcia, Spain, University of Lille, France, University of Rome, Italy, University of Nimegen, The Netherlands, University of Leiden, The Netherlands, Groningen Univ., Hollandia; Cranfield Univ., Dept. of Material Sci., U.K.; Inst. of Nanosturctures, CNR, Bologna Italy; South-East Univ. Dept. of Material Sci., Nanjing, China; Department of Neurosciences, University Medical Cente , University of Geneva Medical School, Geneve, Switzerland; Department of Anatomy and Neurobiology, Program in Neuroscience, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, USA; Department of Comparative Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, California, USA; Laboratoire de Neurophysiologie Cellulaire, Université de la Méditerranée, CNRS, IFR Jean-Roche, Faculté de Médecine Nord, Marseille, France, Department of Zoology and Biotechnology, Dr.H.S.Gour University, Sagar, INDIA; Institut für Medizinische Neurobiologie, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Germany; Laboratory of Experimental Endocrinology, Pavlov Institute of Physiology, Russian Academy of Sciences, St. Petersburg, Russia; Institute of Cytology and Genetics, Siberian Division, Russian Academy of Sciences, Russia; Intramural Research Program, National Institute on Drug Abuse, National Institutes of Health, Department of Health and Human Services, Baltimore, USA.