Tudományos egységek

Gyógyszerkutatás
10. osztály
(Sperlágh Beáta)
Endokrin Neurobiológia
20. osztály
(Liposits Zsolt)
Celluláris és Hálózatbiológia
30. osztály
(Freund Tamás)
Molekuláris és Fejlődés Neurobiológia
40. osztály
(Katona István)
Magatartás Neurobiológia
70. osztály
(Haller József
Zelena Dóra
)
10. csoport
Gyógyszerkutatás
(Vizi E. Szilveszter)
21. csoport
Endokrin Neurobiológia
(Liposits Zsolt)
31. csoport
Agykéreg
(Freund Tamás)
43. csoport
(Lendület) Molekuláris Neurobiológia
(Katona István)
71. csoport
Magatartásélettan és Stressz
(Haller József)
11. csoport
Molekuláris Farmakológia
(Sperlágh Beáta)
22. csoport
Molekuláris Neuroendokrinológia
(Kovács Krisztina)
32. csoport
Thalamus
(Acsády László)
44. csoport
(Lendület) Neuroimmunológia
(Dénes Ádám)
14. csoport
(Lendület) Celluláris Neurofarmakológia
(Szabadics János)
23. csoport
(Lendület) Integratív Neuroendokrinológia
(Fekete Csaba)
33. csoport
(Lendület) Idegélettan
(Nusser Zoltán)
15. csoport
Neuronhálózat és Dendritikus Aktivitás
(Rózsa Balázs)
24. csoport
Molekuláris Sejt Metabolizmus
(Gereben Balázs)
34. csoport
(Lendület) Hálózat-idegélettan
(Hájos Norbert)
35. csoport
(Lendület) Idegi Jelátvitel
(Makara Judit)
36. csoport
(Lendület) Rendszer-neurobiológia
(Hangya Balázs)

Tudományos szolgáltató egységek (Oberfrank Ferenc)