Tudományos diákköri lehetőségek

Az oldal célja, hogy a tudományos munkába bekapcsolódni kívánó egyetemi hallgatókat megismertesse az Intézetben folyó kutatásokkal.

A tudományos kutatást is el kell kezdeni. Ebben segít a tudományos diákköri munka (TDK). Kutatócsoportjaink mindegyikében dolgoznak diákkörösök. A TDK munka keretében a hallgatók bekapcsolódhatnak a legmodernebb módszereket alkalmazó laboratóriumok nemzetközi színvonalon folyó kutatásaiba, elsajátíthatják a különböző kísérleti technikákat és megszerezhetik az eredményes kutatómunkához elengedhetetlen egyéb (pl. számítógépes, könyvtár használati, stb.) ismereteket.

Az Intézet alapelve, hogy a diákköri hallgatókból minél gyorsabban teljes értékű munkatárs váljon. Így a diákköri kutatómunka eredményeinek jelentőségét nemcsak TDK konferenciákon szerzett díjak, hanem a rangos nemzetközi folyóiratokban megjelent publikációk is tükrözik. Nem ritka, hogy egy hallgató szakdolgozatául egy nemzetközi folyóiratban megjelent közleménye szolgál. A kiemelkedő munkát végzők számára lehetőség nyílik az egyetem befejezése után az Intézeten belül folyó doktori képzésbe való bekapcsolódásra illetve a PhD fokozat megszerzésére. Jelenleg több mint 40 TDK hallgató végez kutatómunkát a KOKI különböző laboratóriumaiban.

TDK TÉMÁK A KÍSÉRLETI ORVOSTUDOMÁNYI KUTATÓINTÉZETBEN (MTA) ÉS TÉMAVEZETŐK ELÉRHETŐSÉGE (2017-2018. tanév)

Acsády László (acsady.laszlo@koki.mta.hu)

 • Talamokortikális hálózat kutatása, optogenetikai és farmakogenetikai módszerekkel

Cserép Csaba (cserep.csaba@koki.mta.hu)

 • Mikroglia-neuron interakciók molekuláris anatómiájának vizsgálata fény- és elektronmikroszkópos módszerekkel

Dénes Ádám (denes.adam@koki.mta.hu)

 • A centrális és szisztémás gyulladás szerepe cerebrális iszkémia során

Fekete Csaba (fekete.csaba@koki.mta.hu)

 • Energiaháztartást szabályozó neuronhálózatok tanulmányozása rágcsáló és emberi agyban
 • Az alacsony T3 szindrómát kiváltó központi idegrendszeri és perifériás folyamatok tanulmányozása

Gereben Balázs (gereben.balazs@koki.mta.hu)

 • Az agyi pajzsmirigyhormon háztartás celluláris és molekuláris szabályozása

Gulyás Attila (gulyas.attila@koki.mta.hu)

 • Agykérgi dinamika és idegsejt aktivitás kölcsönhatásának vizsgálata sokcsatornás elektrofiziológiai mérések jeleinek feldolgozásával
 • Hippokampális gátló idegsejtek jelintegrációs tulajdonságainak vizsgálata

Hájos Norbert (hajos.norbert@koki.mta.hu)

 • Az érzelmi reakciókat irányító neuronhálózatok anatómiai és elektrofiziológiai szerveződése
 • A memórianyomok kialakulása mögött meghúzódó sejtszintű mechanizmusok az agykéregi idegsejthálózatokban

Hangya Balázs (hangya.balazs@koki.mta.hu)

 • A bazális előagy szerepe a tanulásban
 • Az agyterületek közötti szinkronizációs folyamatok idegi mechanizmusai

Hrabovszky Erik (hrabovszky.erik@koki.mta.hu)

 • Új peptiderg mechanizmusok a reprodukció központi idegrendszeri szabályozásában
 • Kisspeptin szerepe a pubertás szabályozásában
 • Ösztrogén-függő génexpressziós változások azonosítása neuroendokrin idegsejtekben laser capture microdissection alkalmazásával

Káli Szabolcs (kali.szabolcs@koki.mta.hu)

 • Agykérgi neuronhálózatok komplex dinamikájának és alapvető számításainak modellezése
 • Nemlineáris jelintegráció modellezése agykérgi idegsejtek dendritjeiben
 • Optimalizációs algoritmusok fejlesztése és párhuzamosított implementációja idegsejt-modellek paramétereinek meghatározására

Kalló Imre (kallo.imre@koki.mta.hu)

 • A fenotipikus diverzitás szerepe a GnRH szekréciós mintázatát meghatározó neuronhálózatban

Kittel Ágnes (kittel.agnes@koki.mta.hu)

 • Különböző eredetű extracelluláris vezikulák elektronmikroszkópos módszerrel történő vizsgálata és azonosítása

Kovács Krisztina (kovacs.krisztina@koki.mta.hu)

 • A stressz hatása a neuroimmun folyamatokra, a mikroglia szerepének vizsgálata

Környei Zsuzsa (kornyei.zsuzsanna@koki.mta.hu)

 • Retinoidok szerepe az agyi barrier funkciók fenntartásában és szabályozásában

Maglóczky Zsófia (magloczky.zsofia@koki.mta.hu)

 • A szkizofrenia okozta molekuláris biológiai és morfológiai elváltozások emberi agyban
 • Különböző típusú epilepsziás kórképek átfedéseinek molekuláris biológiai és morfológiai vizsgálata kísérleti modellben és emberi agyban

Makara Judit (makara.judit@koki.mta.hu)

 • A dendritek szerepe a szinaptikus integrációban

Nyíri Gábor (nyiri.gabor@koki.mta.hu)

 • Agykéregbe vetítő pálya-rendszerek kutatása, anatómiai, optogenetikai és viselkedéstani módszerekkel.
 • Elektron tomográfiás és pásztázó elektronmikroszkópos módszerek az agyi szinaptikus kapcsolatok kutatásában.

Rózsa Balázs (rozsa.balazs@koki.mta.hu)

 • A látókéreg neuronhálózatainak vizsgálata in vivo 2-fotonos mérésekkel, három dimenziós lézer pásztázó mikroszkóp használatával.

Sárvári Miklós (sarvari.miklos@koki.mta.hu)

 • Ösztrogén szignalizáció vizsgálata az agyban: gyors hatások és génexpressziós változások

Sperlágh Beáta (sperlagh.beata@koki.mta.hu)

 • Új purinerg gyógyszercélpontok azonosítása a központi idegrendszer betegségeiben (depresszió, skizofrénia, autizmus, fájdalom csillapítás)
 • A neurotranszmitter felszabadulás szabályozásának kutatása optogenetikai módszerrel
 • Neurodegeneratív betegségek (ischemia, Parkinson kór) neurokémiai alapjai

Szabadics János (szabadics.janos@koki.mta.hu)

 • A hippokampális szinaptikus kommunikáció elektrofiziológiai vizsgálata

Szabó Gábor (szabo.gabor@koki.mta.hu)

 • Mikroinjektáláson alapuló új transzgenikus technológiák kidolgozása az idegrendszer vizsgálatára

Vizi E Szilveszter (esvizi@koki.mta.hu)

 • Provokált ischaemia káros hatásainak kivédése hypothermia segítségével

Zelena Dóra (zelena.dora@koki.mta.hu)

 • A median raphe magatartási szerepe
 • A poszttraumás stresszzavar glutamaterg befolyásolhatósága
  Skizofrénia állatmodelljei: a vazopresszin-hiányos Brattleboro patkány
 • Az agresszió vazopresszinerg szabályozása Brattleboro patkányokban