Idei Pro Scientia aranyérmesünk

2021. július 7.

Az intézetünkben dolgozó TDK-sok kiválóságát több dolog is jelzi. Azt ugyan eddig még egyikőjüktől sem várták el, hogy munkája még az egyetemi évek alatt Science cikkben jelenjen meg, melyben ráadásul első szerzőként szerepeljen, de ilyen is előfordult már nálunk, nem is olyan régen. Az sem volt írásban rögzített szigorú követelmény soha, hogy aki diákköri munkára jelentkezik, annak kitűnő eredménnyel kell tanulnia egyetemén, és nem árt, ha az egyetemi rangsornak is az elején van. Tény azonban, hogy vannak olyan csoportok, ahol a diákkörösök valahogy mind kitűnő tanulók és a legelőkelőbb ösztöndíjak birtokosai. Még arra is akadt-akad példa, bár szintén nem elvárás, hogy a diákkörös kiváló tanulmányi eredménye mellett éjt nappallá téve dolgozzon itteni munkáján, de emellett olimpián, világbajnokságon is részt vegyen. Azt azonban, ilyesmit hogyan sikerül időben-energiában összehozni, senki nem tudja az illetőkön kívül.

Természetesen elsősorban annak lehet és kell is örülni, hogy ennyi kiemelkedő eredményekre képes fiatal választja intézetünket, hogy pályáját, kutatói karrierjét itt kezdi. És külön örömre ad okot az is, ha egy diákkörösünk attól kezdve teljesít jobban az egyetemen is, hogy megismerkedik a kutatással. Nem csak a kutatási területek, az alkalmazott metodikák, a csoportvezetők munkaszervezése, tanítási stílusa, de a TDK hallgatók és karrierjük is eltérő.
Azt szeretnénk elérni, hogy aki idekerül, mind megtalálja a helyét, jó példákkal pedig bőven szolgálhatunk.

Egyik ilyen jó példa a Transzlációs Magatartás Idegtudomány csoportban Mikics Éva és Varga Zoltán Kristóf témavezetők mellett tudományos diákköri munkát végző Pejtsik Diána is, a Pro Scientia Aranyérem kitüntetés egyik idei nyertese.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) 1988-ban alapította a Pro Scientia Aranyérmet, hogy díjazza azokat, akiknek egyéni teljesítménye, valamint a tudományos diákköri munkában elért eredménye is kimagasló.
A kitüntetésre pályázni kell. A pályázatnak tartalmaznia kell az OTDK I. helyezést igazoló oklevél, az index, legalább egy idegen nyelvből állami vagy államilag elismert középfokú C típusú vagy azzal egyenértékű nyelvvizsga bizonyítványának másolatát, valamint az intézményi/kari TDT/TDK elnök ajánlását.
Ebből is látható, hogy a nyertesek aranyérme nem egyetlen konferencián bemutatott előadást ismer el, hanem a hallgatói összteljesítményt.

A Pro Scientia és Junior Pro Scientia pályázat 16 tudományterületi szekciójához 2021-ben összesen 314 pályázat érkezett, és 48 nyerte el a Pro Scentia Aranyérmet.
A kitüntetést novemberben, az MTA Dísztermében veheti át Diána, sikeréhez pedig Prof. Dr. Szendrő Péter, az OTDT elnöke mellett volt igazgatónk, Prof. Dr. Freund Tamás, az MTA elnöke is gratulál majd.

Mi is gratulálunk Pejtsik Dianának és témavezetőinek, Mikics Évának és Varga Zoltán Kristófnak!