A Magyar Tudomány Ünnepe a KOKI-ban

2018. december 3.

A Magyar Tudomány Ünnepe minden akadémiai intézet számára lehetőséget és felelősséget is jelent. Lehetőséget arra, hogy felhívja a figyelmet a kutatások fontosságára, és felelősséget is, hogy mindezt a látogatók számára érthetően, és a lehető legszínvonalasabban tegye.
Intézetünk immár 20. éve látja vendégül 4-5 középiskola egy-egy csoport diákját, hogy megismertesse velük és vezető tanáraikkal az intézetben végzett tudományos munkát és néhány itt elért kutatási eredményt is.
A meghívás és a program szervezése a kezdetektől Szabó Dezső professzor úr feladata volt, akinek lelkesedése 93 éve dacára töretlen, és személye, legalábbis a diákokat kísérő tanárok számára, mintegy intézetünk védjegyévé is vált.

Idén november 21-én rendeztük a KOKI ún. "Nyílt napját", amikor négy budapesti - Baár Madas Gimnázium, Fazekas Mihály Gimnázium, Piarista Gimnázium és a Városmajori Gimnázium - valamint két 2 vidéki középiskolából ( és Lovassy László Gimnázium, Veszprém, Móra Ferenc Gimnázium, Kiskunfélegyháza) hívtunk látogatókat.

Az esmény kilenc órakor kezdődött Szabó professzor úr bevezető szavaval, ezt követően az összesen kb. 50 diák és tanáraik négy elődást hallgattak meg, majd egy kis szünet, pogácsa és üdítő után laboratóriumi látogatásokat tettek.

A Baár Madas Gimnázium Vetlényi Dávid biológia tanár vezetésével érkező diákjai számára talán még az előadások témájánál is lelkesítőbb volt az, ahogy azok elhangzottak: "Felkészült, diákok számára is érthetően fogalmazó és közvetlen kutatókkal találkoztunk. Különösen tetszett, hogy teret engedtek a diákok kreativitásának, az előadások interaktívak voltak, hallhattuk egymás kérdéseit, ami inspirált minket. Az iskolában megismert fogalmak életszerű használata ösztönzően hatott ránk."
Nem is lennének mai diákok, ha nem maradt volna meg bennük, és nem így jegyezték volna le, amit a legfontosabbnak tartottak: "a meglátogatott laborokban modern technológiákkal találkoztunk, mint például az országban egyedülálló elektronmikroszkóppal."

A Fazekas Mihály Gimnáziumból Filipszki Gábor vállakozott arra, hogy elküldi élményeit, melynek lelkiismertes, felkészült diák módjára címet is adott: "Egy nap a KOKI-ban".
A címről azonnal Fekete István diákja, Ladó Gyula Lajos, azaz Tutajos jutott eszembe, aki egy kis tiszai tutajozás maradandó élményéről "Egy nap a Tiszán" címmel akart regényt írni. Ehhez képest Gábor igen viszafogott volt a terjedelmet illetően, és talán intézetünk következő évi programjának szervezése előtt is tanulságos lehet majd felidézni személyes hangú beszámolóját az előadásokról:
"Miután elfoglaltuk helyünket az előadóteremben, az intézetről hallottunk egy rövid tájékoztatást, megtudhattuk, hogy mivel is foglalkoznak itt a KOKI-ban. Ezután következett az első szakami előadás, amit Maglóczky Zsófia tartott. Az idegsejtekről kaphattunk egy átfogó összefoglalást, ezenfelül megismertük a szinapszisok működésének lényegét, végül az ezzel kapcsolatos betegségekről hallottunk. A második előadásban Dénes Ádám mutatta be, mennyire fontosak és érdekesek a mikroglia-sejtek. Személy szerint nekem nagyon felkeltette az érdeklődésemet, igyekeztem további ismereteket szerezni ebben a témában. Az utolsó előadásban Mikics Éva mutatta be kísérleteit, melyeket egereken végzett annak érdekében, hogy a kóros agressziót minél jobban feltérképezze. Rávilágított arra, hogy mennyire fontos a jó szociális környezet és az odafigyelés, mert ezek hiánya miatt is kialakulhat a kóros agresszió."

A Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumból Vörös Dóra és Gémes Luca a 12. B. osztályból szintén adtak címet élmánybeszámolójuknak, és ugyancsak megtisztelték vele intézetünket : "Látogatás a tudomány fellegvárába".
Nem csak arra, amit írtak, de kedvességükre is érdemes figyelni!
"Hihetetlen volt látni és hallani, hogy az itt dolgozók mennyire lelkesednek a munkájukért, és, hogy mekkora tudással rendelkeznek. Természetesen nagyon sok új dolgot ismerhettünk meg, mindemellett ez a rengeteg információ áradat alapul szolgált a jövőnk építéséhez, hiszen a biológia tudományterületén szeretnénk elhelyezkedni. Elképesztő volt látni, hogy Dr. Szabó Dezső Professzor úr 93.-ik életévét betöltve is fizikailag és szellemileg teljesen fitt, és nem látszik többnek, mint egy 65 éves úriember.
/
A kiemelések a két szerzőtől származnak./

A Piarista Gimnázium 12. osztályos biológia fakultációs diákjai közösen megfogalmazott elismerő és köszönő szavaiból feltétlenül kiemelendő, hogy jelezték, közülük többen is kutatói pályára készülnek, és emiatt még inkább örülhetünk annak, hogy várakozásukat sok szempontból felül is múlta a program! Ahogy a Baár Madas diákjainak, nekik is tetszett az előadások közvetlensége, de az utána következő rész még jobban lelkesítette őket. "A délutáni laborlátogatások pedig talán még nagyszerűbbek, izgalmasabbak voltak, mint a délelőtti előadások. Mintha az agykutatás egy-egy „szentélyébe” léptünk volna be, olyan lebilincselő volt a különböző laborok végiglátogatása és az ott dolgozó kutatókkal való beszélgetés. Egyedül azt sajnáltuk, hogy egy-egy laborban csak húsz percet tölthettünk, hisz annyi kérdés feszített bennünket, hogy kétszer ennyi idő kellett volna ezek feltételéhez és megválaszolásához. "

A veszprémi Lovassy László Gimnáziumból Lengyel Dorottya 12. osztályos diák vállalta, hogy megosztja velünk élményeit. Az ő gondolati is rímlenek más gimnáziumokból érkezett társaiéra: "Hogy pontosan mi is gyakorolt rám ekkora hatást? Az előadások színvonala, az előadók megtisztelő hozzáállása. . . . Érdekes volt megtapasztalni, hogy a mi egyéni, vendéglátóinkéhoz képest igencsak alapszintű ismerettárunkkal is felfoghatók, érthetők az ő nagy ötleteket, energiabefektetést igénylő kutatásaik."
És különösen figyelemre méltó sorait záró gondolata: "Számomra a nap talán legnagyobb tanulsága abban állt, hogy megtapasztalhattuk, láthattuk, hallhattuk, hogy a biológia tudománya nem ér véget a 12.-es tankönyvvel, sőt, tulajdonképpen csak utána kezdődik el!"

Melléklet: egy hosszabb beszámoló a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumból, valamint a rendezvény programja

Köszönet Kocsis Géza tanár úrnak és diákjainak /Móra Ferenc Gimnázium/ a küldött képekért!