Állatgondozó

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet Orvosi Géntechnológiai Részleg

Állatgondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 3 hónap próbaidővel 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1083 Budapest, Szigony utca 43.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magas higiéniai szintű állatházban rágcsálók gondozása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Középiskola/gimnázium, Állatgondozó, vagy állatok kezelésével kapcsolatos OKJ képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes önéletrajz fizetési igény megjelölésével
  • Végzettséget igazoló dokumentum másolata
  • Felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi Hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. augusztus 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Elektronikus úton Erdélyi Ferenc részére a ogr_admin@koki.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 1.